Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied