HYPER K-STRUMIN MB5.08©

Made by KASFERO NATURMEDIZIN

Homeopatický liek – bylinné kvapky & prírodné elementy na stimuláciu a posilnenie samoliečiacej schopnosti organizmu aj v prípade Graves-Basedowovej choroby a endokrinnej orbitopatie.

Zloženie: Juniperus communis, Juglans regia, Cordyceps sinensis, Cucurbita maxima, Trigonella foenum-graecum, Citrus maxima, Citrus reticulata, Hypericum, Crataegus laevigata, Aronia melanocarpa.

Varovanie: Tento prípravok obsahuje 40 Vol.% alkohol.

Objednať HYPER K-STRUMIN MB 5.08

Dávkovanie – všeobecné použitie:

Graves-Basedow – počiatočné štádium – denne 25 kvapiek Hyper K-Strumin MB 5.08©

Graves-Basedow – stredné štádium – denne 30-40 kvapiek Hyper K-Strumin MB 5.08©

Graves-Basedow  – pokročilé štádium – 2 krát denne 25-30 kvapiek Hyper K-Strumin MB 5.08©

Graves-Basedow  – akútny stav – 2 krát denne 30-50 kvapiek počas 1 týždňa. 

Neodporúča sa pre deti vo veku do 12 rokov.

Ako skladovať Hyper K-Strumin MB 5.08©:    Skladovať mimo dosahu detí.    Skladovať v originálnom balení.  • Použiť do 1 roka po otvorení.   • Nepoužívajte prípravok po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je vyznačená na fľaške, aj na vonkajšom obale prípravku. Doba použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. 

IPL – individuálne pripravovaný liek

Držiteľ licencie: Dacan Mitić KASFERO