HYPER K-STRUMIN D25©

Made by KASFERO NATURMEDIZIN

Homeopatický liek – bylinné kvapky & prírodné elementy na stimuláciu a posilnenie samoliečiacej schopnosti organizmu aj v prípade difúznej strumy a strumy DI, DII, DIII (podľa stupnice Hotze and Schumm-Draeger).

Zloženie: Satureja montana, Cucurbita maxima, Juniperus communis, Trigonella foenum-graecum, Citrus reticulata, Hypericum, Cinnamonum.

Varovanie: Tento prípravok obsahuje 40 Vol.% alkohol.

Objednať HYPER K-STRUMIN D25

Dávkovanie – všeobecné použitie:

Difúzna struma – denne 20-30 kvapiek Hyper K-Strumin D25©

Struma DI – denne 30-50 kvapiek Hyper K-Strumin D25©

Struma DII – 2 krát denne 20-30 kvapiek Hyper K-Strumin D25©

Struma DIII – 3 krát denne 25 kvapiek Hyper K-Strumin D25©

Akútny stav – 30-50 kvapiek 3 krát denne počas 1-2 týždňov.

Neodporúča sa pre deti vo veku do 12 rokov.

Ako skladovať Hyper K-Strumin D25©: Skladovať mimo dosahu detí.      • Skladovať v originálnom balení.  • Použiť do 1 roka po otvorení.   • Nepoužívajte prípravok po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je vyznačená na fľaške aj na vonkajšom obale prípravku. Doba použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. 

IPL – individuálne pripravovaný liek

Držiteľ licencie: Dacan Mitić KASFERO