Hypotyreóza

Hypotyreóza

je znížená funkcia štítnej žľazy pri nedostatočnej sekrécii tyroidálnych hormónov.

Podľa príčiny vzniku deficitu hormónov rozdeľujeme hypotyreózu na:

  • primárnu (periférnu) – príčina v štítnej žľaze (nedostatok periférnych hormónov štítnej žľazy );
  • sekundárnu (centrálnu) – príčina v hypofýze (nedostatok TSH );
  • terciárnu (centrálnu) – príčina v hypotalame (nedostatok TRH ).