Hypotyreóza

Hypotyreóza 

je znížená funkcia štítnej žľazy pri nedostatočnej sekrécii tyroidálnych hormónov.

Podľa príčiny vzniku deficitu hormónov rozdeľujeme hypotyreózu na:

  • primárne (periférne) – príčina v štítnej žľaze (nedostatok periférnych hormónov štítnej žľazy );
  • sekundárne (centrálne) – príčina v hypofýze (nedostatok TSH );
  • terciárny (centrálne) – príčina v hypotalame (nedostatok TRH ).