HYPER K-STRUMIN P2.09©

Handmade by KASFERO NATURMEDIZIN

Homeopatický liek – bylinné kvapky & prírodné elementy na stimuláciu a posilnenie samoliečiacej schopnosti organizmu aj v prípade viacuzlovej strumy.

Zloženie: Satureja montana, Cucurbita pepo, Juniperus communis, Juglans regia, Cordyceps sinensis, Hypericum, Aronia melanocarpa, Citrus maxima.

Varovanie: Tento prípravok obsahuje 40 Vol.% alkohol.

Objednať HYPER K-STRUMIN P2.09

Dávkovanie – všeobecné použitie:

Viacuzlová struma – počiatočné štádium – denne 20 kvapiek Hyper K-Strumin P 2.09©

Viacuzlová struma – stredné štádium – denne 25 kvapiek Hyper K-Strumin P 2.09©

Viacuzlová struma – pokročilé štádium – denne 30 kvapiek Hyper K-Strumin P 2.09©

Viacuzlová struma – akútny stav – 2 krát denne 40-60 kvapiek počas 1-2 týždňov. 

Neodporúča sa pre deti vo veku do 12 rokov.

Ako skladovať Hyper K-Strumin P 2.09©: Skladovať mimo dosahu detí.      • Skladovať v originálnom balení.  • Použiť do 1 roka po otvorení.   • Nepoužívajte prípravok po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je vyznačená na fľaške, aj na vonkajšom obale prípravku. Doba použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. 

IPL – individuálne pripravovaný liek

Držiteľ licencie: Dacan Mitić KASFERO